ทีมพัฒนา PHP ได้ออกมาประกาศเปิดตัว PHP 8.0 ซึ่งเป็น Major Update ล่าสุดอย่างเป็นทางการ โดยมีการเพิ่มความสามารถใหม่ๆ ที่น่าสนใจและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้สูงยิ่งขึ้นหลากหลายวิธี เช่น

Credit: PHP
  • Named Argument เลือกระบุเฉพาะตัวที่เป็น Required ได้, ไม่ต้องเรียงลำดับ และเสริม Self-Documented เข้าไป
  • Union Type ประกาศ Union Type ได้โดยตรงเลยแทนการใช้ PHPDoc Annotation และจะถูกตรวจสอบที่ Runtime ทำให้โค้ดสั้นลง เป้นระเบียบมากขึ้น
  • Attribute เปลี่ยนจากการใช้ PHPDoc Annotation มาเป็นการใช้ Structured Metadata ด้วย Native Syntax แทน
  • Constructor Property Promotion ช่วยให้โค้ดสั้นลงและอ่านง่ายขึ้น
  • Match Expression ปรับการ Match ใหม่ให้คล้ายกับ Switch โดยอยู่ในรูปของ Expression และสามารถนำผลลัพธ์ไปใส่ในตัวแปรหรือ Return ได้ ทำให้โค้ดกระชับยิ่งขึ้น
  • Nullsafe Operator ช่วยให้เขียนโค้ดให้ตรวจสอบค่า null ได้สั้นลงมากๆ
  • JIT มี JIT Compilation Engine 2 ตัว โดย Tracing JIT จะทำงานได้เร็วกว่า Function JIT 1.5-3 เท่าแล้วแต่กรณีการใช้งาน โดยสำหรับ Application ทั่วๆ ไปความเร็วก็จะใกล้เคียงกับ PHP 7.4
  • ปรับปรุงการทำ Type System และ Error Handling
  • มี Class, Interface, Function ใหม่ๆ เพิ่มเติม
  • และความสามารถอื่นๆ อีกมากมาย

ขณะนี้ ทางเรายังไม่รองรับ PHP-8 เพราะ ตัว Release อาจส่งผลกระทบต่อระบบความปลอดภัยกับทางเรา หรือ ผู้ใช้งาน | จะมีให้ใช้งาน การต่อออกอัพเดต 8.2 เป็นต้นไปSunday, November 29, 2020

« Back